Datalabbet: Möte med advisory board

11 december hölls det första mötet för datalabbets advisory board. Projektet presenterades för deltagarna varpå ett konstruktivt samtal fördes kring olika aspekter av AI kopplat till projektet. Då projektet fortfarande är i sin linda kretsade samtalet dels kring viktiga parametrar att ha med redan från början såsom data ur ett demokratiskt perspektiv, vilka andra liknande projekt som pågår runt om i världen och som kan vara bra att koppla ihop sig med samt vilken form av AI kan vara lämpligt att utgå från vad gäller juridiska bedömningar etcetera.