Datalabbet väcker nyfikenhet runt om i Sverige

Den 4 oktober, på kanelbullens dag, var Anders Westerlund och Annika Nilsson i Datalabbet inbjudna till superdatanätverket i Malmö stad. Superdatanätverket är ett internt nätverk bestående av tjänstepersoner från olika förvaltningar som arbetar med data av olika slag och är intresserade av GDPR och digitaliseringsfrågor. Nätverket träffas två gånger om året och detta var allra första gången de träffades live – någonsin! Det kändes därför extra ärofullt att hela detta möte ägnades åt Datalabbet.

De ca 50 deltagarna fick höra hur vi arbetar strategiskt med datahanteringsfrågor i Helsingborg och också med att involvera invånarna i samtal om hur staden ska hantera deras data. Efter en spännande diskussion med insiktsfulla frågor från publiken diskuterade deltagarna gruppvis hur datahanteringen är organiserad internt hos dem och vilken potential de ser i sina egna data om de används på nya sätt.

Den 14 oktober medverkade FoU Helsingborg även på FoU Välfärds årliga konferens och då presenterade Annika Nilsson hur vi har arbetat med forskning och verksamhetsutveckling inom Datalabbet. Publiken bestod av medarbetare från olika FoU enheter med kommunal eller regional förankring. Hela Sverige var representerat, från Malmö i söder till Norrbotten i norr.

Med oss tillbaka till Helsingborg tar vi nya konkreta idéer om användningsområden för data men också energin från Superdatanätverket och tankar om att skapa något motsvarande i Helsingborg.