Datalabbet: Workshop i datasamband

Efter en workshop i våras där representanter från samtliga förvaltningar samt även från det kommunala bostadsbolaget Helsingborgshem deltog, är det inom kort dags för en uppföljande workshop.

Förutom att forskarna Sara Leckner och Jonas Ledendal stod för en kunskapsboost och en genomgång av sina respektive forskningsfält låg fokus vid den förra workshopen på att identifiera all den personkopplade data som finns i förvaltningarnas och bolagens verksamhetssystem. Vid den kommande workshopen kommer fokus ligga på att prototypa fram intressanta samband som skulle kunna visa sig om det skulle finnas möjlighet att samköra data på en aggregerad nivå och vilka nya offentliga tjänster som då skulle kunna erbjudas invånaren.