Demensvänligt Helsingborg: Innovationssprint

Tisdagen den 6/10 anordnade Demensvänligt Helsingborg en innovationssprint med tema demensvänliga utemiljöer och kunskapsspridning! Deltagarna fick en inblick i hur det kan vara att leva med en demenssjukdom och fick möjlighet att i grupp diskutera och komma med idéer kring hur vi kan skapa demensvänliga utemiljöer och sprida kunskap om demens.

Innovationssprintar är sedan våren 2020 ett etablerat koncept på vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg. Tanken med innovationssprintar är att inspirera medarbetarna till nytänkande och ökad delaktighet i stadens innovationsarbete.

På innovationssprinten gavs deltagarna en inblick i hur det kan vara att leva med en demenssjukdom och fick möjlighet att i grupp diskutera och komma med idéer kring hur vi kan skapa demensvänliga utemiljöer och sprida kunskap om demens i Helsingborgs stad.

Denna innovationssprint riktade sig till tjänstepersoner. Fler aktiviteter planeras framöver där personer med demenssjukdom och deras anhöriga kommer att ha en central roll.

Med hjälp av en app fick deltagarna möjlighet att få en inblick i hur vardagen kan se ut för någon med en demenssjukdom.

Appen användes tillsammans med VR-glasögon för att ge en realistisk känsla för hur demenssjuka personer kan uppleva vardagliga situationer.