Demensvänligt Helsingborg: Sinnesträdgård

Den 20 oktober träffades målgruppen och medarbetarna igen för en andra workshop tillsammans på Äppellunden. Målet för workshopen var att testa ett sinne i taget runtom i Äppellunden. Deltagarna fick i uppdrag att med hjälp av en stol undersöka vart runt om på platsen man ville slå sig ner. Vart var det tryggt, vart fanns det bästa solläget osv. Hur parken tilltalade de andra sinnena och vad mer målgruppen önskade se i parken diskuterades och många intressanta synvinklar kom fram!

Den 20 oktober träffades målgruppen och medarbetarna igen för en andra workshop och för att spendera förmiddagen tillsammans på Äppellunden, denna gång i ett något ruggigt och kyligt höstväder.

Målet för workshop 2 var att testa ett sinne i taget. Vi började med vår syn, där deltagarna fick kortlekar med färger och sedan foton med olika aktiviteter. De fick tillsammans komma fram till vilka färger man önskade för kommande bänkar, belysningsstolpar och även för planteringar och växter. Aktivitetskorten satte också igång en diskussion om vad man önskar göra på platsen – favoritaktiviteter som nämndes var rörelse, träning, plocka blommor & frukt, träffas, fika och grilla.

Under förmiddagen fick deltagarna i uppdrag att med hjälp av en stol undersöka vart runt om på platsen man ville slå sig ner. Vart var det tryggt, vart fanns det bästa solläget, vart var det vackert, tyst osv.

Doft, känsel och smak undersöktes och diskuterades också tillsammans men trots god tidsplanering uteblev testet av hörsel – fast vi pratade dock en hel del om ljud.  Fågelsång kunde höras på platsen och vi diskuterade näktergalen och fågelsång. Vägbuller från gatan hördes om man lyssnade ordentligt men det upplevdes som ett homogent ljud där fågelsång och vinden  i träden kamouflerade bullret från trafiken.

Alla verkade uppskatta att få arbeta med sina sinnen. Det var glada utrop, minnen och diskussioner som kom fram och man kunde se att deltagarna uppskattade att få utforska och testa de olika sakerna. Sinnesträdgård som koncept känns bra att arbeta vidare med!

Målgruppen pratade mycket om att det är kul att träffas i grupp och vill gärna träffas igen tillsammans. Människorna och den sociala samvaron verkar vara minst lika viktig som själva platsen, om inte viktigare.