Demensvänligt Helsingborg: Utforskande ute

Ett av spåren som utforskas i hypoteslabbet demensvänligt Helsingborg är demensvänliga utemiljöer. Vi vet att utemiljö har betydelse för livskvaliteten och att utevistelse har goda effekter på vårt fysiska och psykiska välbefinnande och detta gäller även vår målgrupp i labbet. Utforskar vi ämnet demensvänliga utemiljöer bäst i ett konferensrum?

Vi bestämde oss för att testa något nytt och möttes istället i helsingborgarnas utemiljö. Där pratade vi om vilka behov personer som lever med en demenssjukdom kan ha i utformningen av utemiljön, vem och vad som påverkar hur de miljöer vi besökte utformas och hur vi i labbet kan våga testa nya sätt för att skapa demensvänliga utemiljöer.

Med representanter från Helsingborgshem, stadsbyggnadsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen samt Lunds Universitet på plats uppstod ett lärande, både om utemiljöer och demens men även om hur professionerna möter målgruppen i vardagen och hur vi kan möjliggöra för allmänheten att lära mer om demenssjukdomar.