Demensvänligt Helsingborg: Walk and talk med målgruppen

Under oktober månad har vår utvalda målgrupp och vi i Demensvänligt Helsingborg haft våra första gemensamma workshops. Den första workshopen tog plats vid Äppellunden vid Husensjö park och bjöd på strålande sol och många kloka tankar och idéer!

Under oktober månad har vår utvalda målgrupp och vi i Demensvänligt Helsingborg haft våra första gemensamma workshops.

Den första workshopen tog plats vid Äppellunden vid Husensjö park och vi var åtta stycken deltagare, två dagverksamhetsbesökare med varsin medföljande personal samt ett par där den ena av dem är drabbad av en demenssjukdom. Vår landskapsarkitekt och våra två sjuksköterskor som har inriktning vård vid kognitiv sjukdom var också närvarande

Vi gjorde en så kallade Walk-and-talk där vi gick från dagverksamheten ner till Äppelluden, som vi tillsammans vill förvandla till en demensvänlig utemiljö. Det bjöds på strålande sol och många kloka tankar och idéer. Framförallt utryckte deltagarna att de redan tycker om platsen och att de tycker mycket om att komma ut i naturen.

Innan vi sa hejdå fick de med sig varsin ”Sinnesbox” som de ska få undersöka tills vi ska ses igen i workshop 2 –  då vi kommer att testa olika sinneselement på plats.

Även dagverksamheten fick med sig en större ”Sinnesbox” samt enkäter som handlar om stråket och platsen. Vi hoppas på spännande reflektioner i dagböckerna som följde med i lådan samt en hög svarsfrekvens av enkäterna.