DUS-antologin är här!

Idag kan vi stolt lansera antologin Den (ut)forskande staden: En FoU-innovation i offentlig sektor. I rapporten skriver de 14 forskare som medverkat i projektet om arbetet de gjort i labben och om de lärdomar och resultat som framkommit under tre års arbete.
Du hittar en digital version av rapporten här.