Elin Engström föreläser på forskningsfrukost 21 okt

På grund av sjukdom utgår föreläsningen med Johanna Tysk på vår forskningsfrukost på fredag den 21 oktober. Istället är vi glada att presentera Elin Engström som ny föreläsare.

Elin är designstrateg på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, och kommer att föreläsa på temat systemlärande förändringsprocesser.

Nytt! Forskningsfrukost 21 oktober – Elin Engström

Problemen som inte vet några organisationsgränser – Erfarenheter av att arbeta med systemlärande förändringsprocesser

Hur arbetar vi med trassliga utmaningar som sällan tar hänsyn till organisationsgränser? När flera aktörer ska samarbeta kan upplevelsen av komplexitet uppstå bara av den enkla anledning att det är många i rummet som ska dela perspektiv med varandra och hitta gemensamma vägar framåt. Vad kan vi lära oss av de praktiker som nu växer fram för att stötta systemtransformation?

Elin Engström är designstrateg på Förnyelselabbet på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Där utvecklar hon gestaltande metoder och processleder förändringsprocesser där aktörer och invånare tillsammans bygger systemförståelse och testar möjliga förändringar i trassliga utmaningar.

Vid forskningsfrukosten kommer Elin Engström att berätta om erfarenheter, lärdomar och konkreta exempel från systemlärande förändringsprocesser i kommuner. För närvarande samarbetar Förnyelselabbet med Socialförvaltningen i Helsingborgs stad om Framtidens familjehemsvård.

Anmäl dig till frukosten 21 oktober här.