Forskningsfestivalen Our Future City

Varmt välkommen till forskningsfestivalen


Our Future City och Helsingborgs stads H22 City Expo!

Där FoU Helsingborg passar på att visa upp sitt arbete Den (ut)forskande staden. Hoppas att du och dina kollegor har möjlighet att ta del av våra forskningsresultat, arbetsmetoder och paneldiskussioner.

Var? Campus Helsingborgs innergård. När? 7–10 juni. Samtalen är gratis och öppna för alla. Du
behöver inte föranmäla dig.

7 juni 13 – 16.30 Invånarlabbet/Medborgardialog och social inkludering–fungerande
strategier för att bryta utanförskap
13 -13.50 presentation av metoder och arbetssätt, Auditoriet Mindpark
14 -14.45 Presentation av forskningen och panel diskussion med medarbetare och invånare,
stora scenen, Campus Helsingborgs innergård
15 – 16.30 i workshop i Auditoriet Mindpark

8 juni 9 – 10.15 Gestaltning, logiker och värden i modern stadsdelsutveckling
Hur kommer olika logiker till uttryck vid planering och genomförande av stadsutveckling?
Hur kan arkitektoniska, kulturella och ekonomiska värden sammanfogas och skapa platser
som ger oss som invånare en positiv bild av vårt bostadsområde?

8 juni 10:15 – 11:45 Hur kan big data och AI användas säkert i kommunal sektor?

Landets kommuner sitter idag på en stor mängd data. Hur kan den användas för att skapa en
bättre livssituation för stadens invånare i framtidens samhälle utan att ge avkall på invånarnas
integritet?

9 juni 9.30 – 11.50 Demensvänligt Helsingborg

Vad innebär ett demensvänligt samhälle och demensvänliga miljöer?
Hur fångas målgruppens behov upp och hur kan man inkludera dem i arbetet?
Hur skapar kunskap ett ökat medvetande om demenssjukdomar och bidrar till ett
bättre samhälle?

10 juni9–11.30 Tillitsstyrning i 21:a århundradets offentliga sektor
Vad händer med chefens roll när medarbetare ges större mandat och ansvar för att själv
ta beslut?
Hur upplevs ett större förhandlingsutrymme av medarbetarna?
Hur påverkas ansvarsfördelning när hierarkier jämnas ut?

https://www.ch.lu.se/forskning/our-future-city-h22/

Vi ses i Helsingborg i sommar!