Forskningsfrukost om incitament, kontroll och tillit

Laura Hartman, forskare i nationalekonomi vid Uppsala universitet och tidigare ordförande i Tillitsdelegationen, besökte vår forskningsfrukost i oktober.
På temat Incitament, kontroll och tillit, berättade hon om sin egen yrkesmässiga resa från doktorand i nationalekonomi till chef på Statskontoret och Försäkringskassan, ordförande för Tillitsdelegationen och, inom kort, vidare till en tjänst som Hållbarhetschef i Uppsala kommun. Genom denna resa har hennes förståelse för hur den offentliga sektorn fungerar utmanats och utvecklats, där tillit kommit att bli en central del för styrning och ledning.

Lauras powerpoint-presentation hittar du här: Incitament, kontroll och tillit – en ekonoms resa mot att förstå hur den offentliga sektorn fungerar

Och vill du se forskningsfrukosten i sin helhet hittar du den ett tag till på vår facebooksida.