Forskningsfrukost om säker datadelning

Vid sista forskningsfrukosten för året fick vi besök av Jonas Ledendal från Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han berättade om sina resultat från Datalabbet och vad man lärt sig där om datadelning mellan myndigheter. Juridiskt är detta ett stort och snårigt fält och då det inte finns så många vägledande domar på området ännu blir Jonas kartläggning och djupare tolkning av rättsläget viktig input när vi arbetar med digitalisering, datadelning och GDPR i staden.

Annika Nilsson och Anders Westerlund berättade om bakgrunden till Datalabbet och Annika presenterade även den del av projektet som handlar om invånarnas attityder till kommunens hantering av deras data. Denna studie har gjorts av Sara Leckner, vid institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Malmö universitet. Några av resultaten som kommit fram i denna studie är att invånare har relativt hög tillit till kommunens hantering av deras data, och de betonar också vikten av att kommunen är vägledande i datafieringen av den kommunala verksamheten.

Jonas kommer i början på 2023 att släppa en ny rapport men till dess hittar man både Sara och Jonas delrapporter från Datalabbet här:

Jonas Ledendal (2022): Delning av invånardata från ett juridiskt perspektiv

Sara Leckner (2022): Delning av invånardata från ett användarperspektiv