FoU får 630 000 kr från Vinnova för att utveckla brukarmedverkan i sociala stödboenden

Vy över tak i centrala Helsingborg.

FoU Helsingborg har tillsammans med stödboendeenheten på Socialförvaltningen och forskare på Socialhögskolan, Lunds universitet, tilldelats 630 000 kr från Vinnova för projektet ”Att skala upp Bostad först: barriärer och möjligheter”. Syftet med projektet är att utveckla brukarmedverkan inom det sociala bostadsprogrammet och skapa delaktighet hos boende och medarbetare för att utforma mer behovsstyrda boendemiljöer.

Projektet kommer pågå oktober 2016-oktober 2017.