FoU Helsingborgs Forskningsfrukostar våren 2020


Det populära konceptet
med månatliga forskningsfrukostar återvänder med ett toppat program våren 2020.

Frukostarna bjuder på föredrag inom en rad olika discipliner, med den fortsatt gemensamma nämnaren att ämnet alltid har bäring på offentlig sektor och dess utveckling, förändring och transformering. Förhoppningen är att erbjuda en förmiddag med nya och vidgade perspektiv som går att applicera i den egna verksamheten.

I vanlig ordning öppnar vi upp portarna klockan 07:45 för frukost och mingel. Föredraget börjar 08:15 och förmiddagen avslutas 10:00. Forskningsfrukostarna hålls på Mindpark, Bredgatan 11 i Helsingborg i lokal Auditoriet (entréplan). Frukostarna är som vanligt gratis.

Programmet för våren 2020 ligger nu uppe och det går redan nu att skaffa sina biljetter för vårens kommande frukostar!

Biljetter och mer information finns att hitta på: https://www.eventbrite.co.uk/o/fou-helsingborg-och-socialforvaltningen-14438558337

Program våren 2020:

Fredag 7 Februari – Katarina Wetter-Edman

”Varför är det så svårt? Krockar mellan Förvaltningens logik och Designdriven logik”

Katarina Wetter-Edman, designforskare vid Örebro Universitet kommer att tala om hur användningen av designdrivna arbets- och förhållningssätt ökar inom offentlig sektor, både på lokal, regional och nationell nivå.

Det finns många goda exempel på lyckade resultat, nöjda och gladare medarbetare och en ökad känsla av att involvera och verkligen se de som verksamheterna är till för. Trots det finns det minst lika många historier som vittnar om hur svårt det är för både lösningar och arbetssätt att få fäste i verksamheterna och bli en del av strukturerna.

Katarina kommer att prata om hur de designdrivna processerna provocerar de befintliga systemen, med exempel från kommunal, regional och statlig nivå.

Anmäl dig till frukosten 7 februari här

Fredag 6 Mars – Hans Abrahamsson

”Vår Tids Stora Samhällsomdaning – Konsten att värna Demokratin och den Sociala Hållbarheten”

Hans Abrahamsson, universitetslektor vid institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet, kommer tala om det sätt på vilket processer som globalisering, migration och urbanisering genom sin samverkan i en allt större utsträckning flätar samman det lokala med det globala.

Nya konfliktlinjer växer fram och det politiska landskapet förändras. Den sociala ingenjörskonst som så framgångsrikt användes under efterkrigstiden för att bygga upp det svenska välfärdssamhället för dess medborgare fungerar inte längre.

De komplexa samhällsfrågor som hör samhällsutvecklingen till kräver ett samhällsbygge tillsammans med de människor som berörs. Medborgardialog och kommunala rådslag spelar en allt större roll i den politiska styrningen.

Anmäl dig till frukosten 6 mars här

Fredag 4 September – Dalia Mukhtar-Landgren

”Kommunen som Experimentverkstad”

Dalia Mukhtar-Landgren, lektor vid samhällsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, talar om hur omställningen mot ett mer hållbart samhälle idag anses kräva radikala förändringar och ofta helt nya lösningar för hur vi lever våra liv. I detta ljus arbetar idag många kommuner med olika typer av piloter, testbäddar och försöksverksamheter där man testar innovationer och nya lösningar.

Experimenten kan röra allt från nya samverkansformer till självkörande bilar eller energieffektiv byggnadsteknik. Dalia kommer att diskutera hur kommuner arbetar med dessa frågor samt hur de bidrar till offentliga värden.

Anmäl dig till frukosten 4 september här

Fredag 2 Oktober – Sabine Kuhlman

”The Digitalization of Local Public Services: Achievements, Implications and Opportunities”

Sabine Kuhlman, professor vid Potsdams universitet, håller i höstens andra forskningsfrukost, hon beskriver föredragets innehåll:

Digitalization of service provision for citizens is at present a main component in the modernization of state administration. This lecture focuses on the digitalization of public sector modernization in German local governments, picking the example of municipal one stop-shops (dvs. heltäckande service centers).

The lecture will analyse the extent of the ongoing digital transformation in local entities (institutional change/digital maturity) and ask questions about the impacts and effects to be observed, especially related to the perceptions of managers, staff members and citizens.

OBS: Föredraget hålls på engelska.

Anmäl dig till frukosten 2 oktober här