FoU släpper ny rapport! Digital teknik och socialt arbete

Digital teknik och socialt arbete är en pilotstudie där FoU Helsingborg tillsammans med PArT, Lunds universitet och Kristianstad högskola undersökt effekterna av att använda aktivitetsarmband med tillhörande motivationsapp för att stärka ungdomars motivation till fysisk aktivitet och goda sömnvanor. Syftet med pilotprojektet har varit att kartlägga forskningen på området, undersöka upplevda effekter av att använda aktivitetsarmband med tillhörande motivationsapp för att stärka deltagares motivation till fysisk aktivitet och förbättrade sömnvanor, samt undersöka hur vi kan förstå de faktorer som verkar vara betydande för att ha möjligheten att uppnå effekter. Projektet har präglats av ett explorativt angreppssätt i det att vi undersökt hur introduktion av ny digital teknik mottas av olika målgrupper inom socialtjänsten.

Aktivitetsarmband jawbone up24

Aktivitetsarmbandet som användes i projektet var Jawbone UP 24.

Några av de positiva upplevelser som framkommit i projektet är att ungdomarna fått en märkbart ökad medvetenhet om sina egna levnadsmönster vad gäller motion och sömn. Ett stort värde för personalen var att de fick ett instrument som berikade kommunikationen med ungdomarna om deras motion och sömn.

PArTs (Preventivt Arbete Tillsammans) har efter pilotprojektet erbjudit aktivitetsarmband och motivationsappar till fler målgrupper och kommer framöver undersöka vilka ungdomar och i vilka stadier av behandlings- eller stödarbete som aktivitetsarmband gör mest nytta.

Du hittar hela rapporten här:

Digital teknik och socialt arbete. Att motivera socialt utsatta ungdomar med stöd av motivationsappar och hälsoarmband