Gestaltad livsmiljö: Gåsebäck i fokus!

Hypoteslabbet Gestaltad livsmiljö hade i början av december en stor workshop där genomförandeansvariga, planeringsansvariga, forskarna och ett antal nyckelpersoner från de olika förvaltningarna samlades. Syftet med mötet var att planera arbetet framåt och knyta ihop forskningsdelen i labbet med det utvecklingsarbete man vill göra i verksamheterna. Mötet inleddes med en introduktion av forskarna Per-Johan Dahl, Ida Sandström och Johan Alvehus till de forskningsperspektiv vi kommer använda i labbet. Under mötet beslutades också att vi kommer att använda Gåsebäck som ett case för hypoteslabbet att utgå ifrån för att utveckla samarbetet mellan förvaltningarna och testa nya arbetssätt.

-Vi ser här möjligheter i hur Gåsebäck kan knytas ihop med närliggande områden och utveckla stråk som fungerar överbryggande med hjälp av kultur- och miljövärden, sa Lena Gerdtsson enhetschef för Hållbar stadsplanering på SBF under mötet.

Workshopen innebar också att genomförandeansvariga har tagit över labbet och kommer driva det vidare fram till 2022. Genomförandeansvariga i labbet är Jessica Jönsson, KF, Robert Jakobsson-Åhl, MF, Milou Mandolin, MF, Charlotte Svensson, SBF, Mareile Walter, SBF och Therese Paulsson, SLF.