Gestaltad Livsmiljö: Workshop Oktober

Labbet Gestaltad livsmiljö är nu i full gång med att planera en workshop i oktober. På workshopen ska tjänstepersoner tillsammans med forskare definiera vad labbet ska göra mer konkret när det går in i genomförandefasen. Ska labbet utgå från en plats eller byggnad, ett gammalt eller framtida projekt, en tjänstemannaprocess eller politisk process? Här kommer forskarna hjälpa till med att definiera en utgångspunkt.