Innovation i samverkan för ett demensvänligt Helsingborg – lärandeforum

Vi är i full gång med att ta vidare de lärdomar vi gjort i hypoteslabbet Demensvänligt Helsingborg och med att skapa ny kunskap i satsningen Innovation i samverkan för ett demensvänligt Helsingborg – lärandeforum

Intresserad? Då är du varmt välkommen till det andra (digitala) Lärandeforumet i projektet Tillsammans skapar vi den omtänksamma staden – Innovation i samverkan för ett demensvänligt Helsingborg.

När? 27 januari 2023, kl.13.30 – 15.30

Agenda för dagen:

13:30-13:40 Bakgrund och sammanhang kring projektet och Lärandeforum

13:40 – 14:10 Lisa Ekstam, institutionen för hälsovetenskaper, och Yvonne Johansson, socialhögskolan, Lunds Universitet om deltagarbaserad forskning i satsningen på ett mer demensvänligt Helsingborg

14:10 – 14:15 Bensträckare

14:15 – 14:50 Professor Andrea Tales, Chair in Neuropsychology & Dementia Research, Swansea University, UK om forskning kring demensvänliga offentliga toaletter.

14:50 – 15:00 Nästa steg

Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/198626/813daa17f2

Projektet finansieras i huvudsak av Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet. Flera av Helsingborg stads förvaltningar gör gemensam sak med Lunds Universitet för att driva stadens satsning för att Helsingborg ska bli en demensvänlig stad.

Projektet bygger på de lärdomar vi gjort i projektet Den (ut)forskande staden och består av tre delar; test av arbetssättet vårdinnovatör i kontexten demensvänliga utemiljöer där offentlig toalett utgör ett case, kunskapsdelning genom lärandeforum och forskning.

Arbetsgruppen har som ambition att skapa ett lärandeforum där intressenter får ta del av projektets process, de lärdomar och erfarenheter som görs, kontinuerligt under projektets gång. Ett forum för gemensamt delande av kunskap och erfarenheter på området och samtidigt verka för spridning av kunskap om demens och vikten av att skapa ett demensvänligt samhälle.