Inspelning av forskningsfrukost med Håkan Jönson

Fredagen den 3 februari hade vi besök av Håkan Jönson från Socialhögskolan, Lunds universitet. Han höll en mycket uppskattad föreläsning om brukarnas perspektiv inom äldreomsorgen. I sina studier har han intervjuat äldre i bl.a. Helsingborg om hur de förstår, förhandlar och koordinerar hemtjänst och andra hjälpinsatser i sin vardag för att den ska fungera optimalt. I sin presentation bjöd han på många insiktsfulla exempel på hur brukarna samspelar med omsorgsgivaren. Denna kunskap har potential att förbättra både den teoretiska förståelsen och det praktiska utförandet av äldreomsorgens praktik.

Inspelning från den 3 februari.

https://youtu.be/sp1SH-Ayu5M