Inspelning från forskningsfrukost med Stefan Holmlid

Den 3 mars hade vi besök av Stefan Holmlid från Linköpings universitet på vår forskningsfrukost. I sin föreläsning ”En forskande stad – vad är det?” berättade han om de lärdomar man kan dra från projektet Den (ut)forskande staden som drevs i Helsingborg som en del av stadens H22-satsning. Projektet engagerade många medarbetare från stadens olika förvaltningar och ledde till nya samarbeten över förvaltningsgränserna och tillsammans med forskare. Projektet följdes av Stefan Holmlid som i den här föreläsningen gav sitt perspektiv på lärdomar och erfarenheter som går att dra från projektet som helhet, och vad de kan betyda för en organisation som Helsingborg i dess fortsatta innovationsarbete.

Inspelning från den 3 mars