Invånarlabbet: Nätverksträff med områdesnätverk Planteringen

Den 6/5 hade Invånarlabbet en nätverksträff med Områdesnätverk Planteringen där arbetsgruppen, forskarna, och invånare träffades digitalt för att diskutera resultaten av det arbete som utförts hittills och det arbete som ska utföras framöver.

Mötet öppnade med en kort introduktion och sammanfattning av Invånarlabbet för de som var nya i sammanhanget, däribland de två invånarna som är boende på Planteringen. Genomförandeansvarig Dragana Curovic presenterade resultaten av den invånardialog som hon drivit under våren och som utgjorde grunden för den diskussion som sedan fördes mellan de medverkande invånarna och resten av aktörerna i områdesnätverket.

Planteringen sett från ovan

I sin invånardialog har Dragana intervjuat boende på Planteringen om hur de trivs på området, hur detta påverkats av covid, vad de tänker om trygghet, och vad som saknas för en bättre livssituation och ökad livskvalitet. Majoriteten av de intervjuade uppgav att de trivs på Planteringen trots att området ofta framställs negativt i olika nyhetsmedier, och 93 % av alla tillfrågade uppgav att de inte skulle vilja flytta därifrån även om de erbjöds ett boende någon annanstans.

En intressant klyfta i hur man upplevde trygghet på området fanns i synen på de killgäng som hänger på Wienertorget; de äldre tillfrågade upplevde dem som en källa till oroligheter, medan de tillfrågade barnen upplevde dem som en trygghetsfaktor. Just Wienertorget var den platsen på Planteringen som flest intervjuade upplevde som otrygg och som man även börjat undvika att besöka och korsa både dag och nattetid av den anledningen.

Wienertorget

I gruppdiskussionerna som följde Draganas presentation så fick boende och yrkesverksamma på området diskutera och dela sina tankar kring det som presenterats. Både de boende och yrkesverksamma delade många av resonemangen kring området, men de lyfte också fram hur problematiken är lokaliserad till specifika områden, eller ”öar”, på Planteringen. De boende uppgav att de ofta läser om obehagliga saker som skett på området, men att det inte är något som de själva märkt av på platserna de bor.

  • Jag ser det som att planteringen består av olika små öar där man håller sig till sin lilla ö, man vågar inte gå utanför och man ser inte att det finns små broar mellan de olika öarna – Yrkesverksam på Planteringen
  • Där jag bor är det mycket svenskar, i lägenhetshuset som jag bor i bor det bara två invandrarfamiljer, de andra ser jag sällan, det blir de här öarna. – Boende på området

”Öarna” på planteringen karaktäriseras av tydliga kulturella och etniska klyftor, och i invånardialogen och i diskussionerna framkom att en naturlig mötesplats där man möts över kulturella gränser är något som upplevs att saknas på planteringen. Den tidigare Ica butiken som stängde för några år sedan lyftes fram som ett exempel på en sådan plats.

  • När Ica butiken på torget stängde så försvann en naturlig mötesplats för invånarna där man sågs över kulturella och etniska gränser, en del av den sociala gemenskapen försvann. – Boende på området

Den tidigare ica-butiken

Co-working kontoret och mötesplatsen @Plantan, som öppnade i januari 2020, lyftes fram både under invånardialog och diskussion som en positiv mötesplats, men som trots sin ambition ändå inte betraktas som en helt neutral arena att mötas på. Etablerade företag som Espresso House eller Wayne’s lyftes fram som exempel på mötesplatser som hade kunnat hjälpa Planteringens invånare att mötas över kulturella gränser.

Mötet avslutades med ett kort samtal kring huruvida att arbeta vidare i denna typ av invånarlabb och testa nya sätt att samverka på var önskvärt för deltagarna, vilket svaret på blev ja. Wienertorget blev på grund av att vara den plats som upplevs som mest otrygg bestämt att bli en första plats att utforska vidare kring hur ett gemensamt samarbete mellan stad, akademi och invånare kan göra platsen tryggare och öka livskvalitén på området.

Invånarlabbets nästa nätverksmöte sker den 4/6, fram till dess kan du följa invånarlabbets fortsatta arbete här.