Invånarlabbet: Stadsvandring Fredriksdal

Den 23 september träffades vi, arbetsgruppen Fredriksdal, med forskarteamet för en kombinerad planering och stadsvandring.

Det var en stålande fin dag och vi började strax efter lunch med att besöka Café Välkommen där kollegorna bjöd på kaffe och berättade om deras verksamhet, pågående aktiviteter samt samarbetet med invånare och olika aktörer i området.

Vi spenderade resten av eftermiddagen med att djupare lära känna stadsdelen. Se den byggda miljön, uppleva grönområdena samt känslan i stadsdelen. Genom att vandra i området fick Fredriksdals kärngrupp också en bättre förståelse för vilka aktörer och verksamheter som finns, inte bara på området men även på intilliggande Drottninghög.

Efter besöket var vi inbjudna till en träff med områdesnätverket på Fredriksdal, där vi lyssnade in aktörerna och sammanhanget. Vi hade också turen att få ta del av en presentation från tre mycket imponerande ungdomar från Fredriksdal. De hade under sommaren jobbat för kommunen i uppdrag från Arbetsmarknadsförvaltningen, med att undersöka vad barn och unga tycker och tänker om just sin stadsdel – Fredriksdal. Presentationen av deras undersökning var mycket givande och bidrog till en livlig diskussion om hur aktörerna på området kan ta tillvara på och utvecklar dessa idéer.