Invånarlabbet: Systemkartläggning

Designforskare Johanna Tysk presenterade en sammanställning av de systemkartläggningar hon gjort tillsammans med arbetsgruppen i invånarlabbet. Kartläggningen genomfördes på flera nivåer, individ, områdes och organisationsnivå samt i viss mån på samhällsnivå. Sammanställningen är kopplad till stadens möjligheter att samskapa och samarbeta med sina invånare. Den undersökte även vilka aktörer, faktorer, relationer och system som är väsentliga i det arbetet.

Detta gjordes i syfte att skapa en överblick över olika problembilder och visioner, samt undersöka hur dessa olika perspektiv kan informera vägen framåt. På mötet gav Johanna en introduktion till system-orienterad design och innovationsstrategi, och ledde en workshop med målet att börja klargöra kreativa utgångspunkter, processer, roller och syften.

Nästa steg för invånarlabbet är att fortsätta att arbeta med materialet och komplettera följeforskarna Marja Åkerström och Asta Cepaite Nilssons kartläggning.

Den sista workshoppen för året som äger rum den 14 december kommer att fokusera på att fastställa riktning och fokusområden för 2021.