Kunskapsserie om brottsförebyggande arbete


Våren 2023 fortsätter vi kunskapsserien inom det förebyggande arbetet. Vid kommande tre seminarier har du möjlighet att lyssna på olika forskare, föreläsare och personer som arbetar med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i vardagen.  

Kunskapsserien syftar till att öka kunskapen inom det förebyggande arbetet med fokus på risk- och skyddsfaktorer bland barn och unga. På så vis kan vi bättre förstå och arbeta med aktuella samhällsutmaningar såsom brottslighet, ohälsa och otrygghet i socio-ekonomiskt utsatta områden.

Kunskapsserien genomförs av projekt DrottningH, FoU Helsingborg och enheten för trygghet och säkerhet. Seminarierna hålls i stadsdelen Drottninghög, Helsingborg.

Läs mer och anmälan dig här:

10 februari: Risk och skyddsfaktorer för kriminellt beteende. Varför begår unga kriminella handlingar? Hur kan vi förebygga det?

14 mars: Socioekonomiskt eftersatta områden och brottslighet. Hur kan vi vända utvecklingen?

25 april: Vikten av lokala projekt och insatser i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet

Kontakt

Samir Kafedzic, projektledare DrottningH samir.kafedzic@helsingborg.se

Iman Abbas, säkerhetsstrateg, SLF iman.abbas@helsingborg.se

Annika Nilsson, FoU Helsingborg annika.nilsson6@helsingborg.se