Artikel om rekryteringsprojektet

Rekryteringsprojektet är ett forskningsprojekt där vi ställer frågan hur användare av offentliga tjänster kan vara mer involverade i rekryteringsprocessen i olika förvaltningar. Nu har de två forskarna, Jakob Trischler och Johan Kaluza, skrivit en spännande artikel om delar av projektets resultat!

Artikeln är skriven på engelska och har titeln ”Co-production in the recruitment of frontline public service employees”, vilket löst översatt till svenska blir ”Samproduktion i reykryteringen av medarbetare med direkt brukarkontakt”.

Artikeln undersöker och analyserar huruvida involvering av användare av offentliga tjänster under rekryteringsprocessen av nya medarbetare leder till att man lättare identifierar och attraherar rätt typ av kandidater. Specifikt gällande nya medarbetare som har direkt brukarkontakt (Frontline employees eller FLE’s). Tre av stadens förvaltningar/organisationer har undersökts, socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och en av stadens skolor.

Genom två workshops och flera intervjuer med medarbetare från olika positioner och förvaltningar kommer artikeln fram till att:

  • Involvering av användare av offentliga tjänster vid rekrytering ses som att bidra med ett unikt användarperspektiv.
  • Användarinvolvering vid rekrytering upplevs som ett positivt sätt att attrahera kandidater som har ett användarcentrerat fokus.
  • Användarinvolvering upplevdes också som att vara positivt för att användarna ska få en realistisk uppfattning av vad som kan förväntas av den offentliga tjänsten.
  • En upplevd utmaning var gällande hur man kan säkerställa att de användare som involveras representerar användarna i stort, så att man inte får en liten grupp av ”expert-användare” vars perspektiv inte är representativa för den större gruppen.
  • Att förbereda användarna och tydliggöra vilken roll de ska ha under rekryteringsprocessen upplevdes också som en viktig utmaning för att deras involvering skulle vara fruktsam.
  • Användarinvolvering upplevdes som att kräva större resurser, främst i form av tid, jämfört med vanlig rekrytering. Därmed blev det en utmaning att motivera och implementera ett system som innebär en större kostnad och en större press på ett redan, för många, packat schema.

Är du intresserad av att läsa artikeln i sin helhet så finns den här!

Denna artikel representerar en del av resultaten man hitintills kommit fram till i rekryteringsprojektet, projektet är fortfarande pågående och mer material kommer publiceras som fokuserar på hur användarna själva upplever sin möjliga/befintliga roll vid rekrytering av nya frontline employees.