Ny rapport ute! Att göra trygghet i staden


I rapporten Att göra trygghet i staden presenterar Anett Schenk, Lunds universitet, Annika Nilsson, FoU Helsingborg, och Lars Harrysson, Lunds universitet, resultaten från ett projekt i Helsingborg kring hur trygghet görs i lokalsamhället i samverkan mellan kommun och civilsamhälle.
Sätten som kommun och civilsamhälle organiserar sig påverkar förutsättningarna för säkerhet och trygghet i staden. Säkerhet skapas ofta för, medan trygghet görs tillsammans med dem det berör. Kommunens resurser i form av såväl medel som personal möjliggör stöd till föreningar och andra organisationer i civilsamhället vars kontakt med människor i allmänhet är nödvändig för görandet av trygghet i vardagen. Trygghet är inget stabilt, utan något som görs löpande. För att en samverkan kring att göra trygghet mellan kommun och civilsamhälle ska fungera lyfter författarna  i rapporten fram de personer som på olika sätt översätter, bygger broar och nätverkar, som centrala för framväxten av kontinuerliga och förtroendefulla relationer, samt tillit till de strukturer som omger dem.

Rapporten Att göra trygghet i staden hittar du här.

Läs mer om projektet bakom rapporten, Samverkansformer med civilsamhället för ökad trygghet, på projektets hemsida.