Avtal

Precis som med alla andra uppdrag där finansiering utgår är det bra att ha ett skrivet avtal mellan verksamhet och forskare. FoU Helsingborg har tillsammans med stadens jurister och jurister på Lunds universitet tagit fram ett avtal som reglerar forsknings- och utvecklingsprojekt. Avtalet är ett standardavtal och kan således användas även i relation till andra universitet. Avtalet reglerar bland annat uppdragets art och omfattning, ersättning, äganderätt till resultat och publicering av resultat.

Vi uppmuntrar att utgå från detta avtal som en grund i era forsknings- och utvecklingsprojekt men att ni också se till att det fungerar för just er och era inkontrakterade forskare. Har ni frågor eller vill ha konsultation kring detta avtal eller justeringar ni vill göra utifrån er verksamhet kan ni alltid kontakta FoU Helsingborg på fou@helsinborg.se

Ladda ner avtal            Kontakta oss