Forskarrekrytering

För att underlätta för stadens verksamheter att nyttja forskning och forskningskompetens i sitt arbete och sina utvecklingsprojekt så finns FoU Helsingborg som stöd och samtalspart vid en eventuell forskarrekrytering. Det innebär att FoU kan assistera med att identifiera, kontakta samt kontraktera in lämpliga forskare för att arbeta tillsammans med er i era projekt. För att en forskarrekrytering ska vara aktuell och givande finns ett antal faktorer som behöver vara på plats, dessa sträcker sig från ett välformulerat behov till tidsomfång och budget.

Att tänka på vid forskarrekrytering

När ni kommit så långt i ett projekt att det är dags att kontakta/kontraktera in en forskare finns det flera saker att tänka på. Forskarens medverkan i ett projekt kan se ut på flera sätt, så behovet av forskning behöver vara väl definierat. Är det en forskningsöversikt som ska tas fram kan forskaren arbeta mer självständigt och leverera en färdig rapport. Vid följeforskning följer en forskare processen och arbetar nära verksamheten under en längre tid, och kommer med inspel och perspektiv under arbetets gång. Forskarens inverkan i processen blir mer påtaglig men det kräver också en större insats från er sida. Vill ni utveckla nya arbetssätt behövs troligtvis en forskare med mer av ett experimentellt förhållningssätt än om ni vill utvärdera effekten av befintliga metoder. Behovet styr hur ni kommer att samarbeta med forskaren, hur involverad hen kommer vara i verksamheten och hur mycket tid ni kommer behöva lägga på samarbetet.

Om forskarrekrytering

När behovet är definierat behöver ni fundera på från vilket forskningsfält forskaren ska komma. Många gånger faller det sig naturligt, exempelvis om ni behöver hjälp med något specifikt inom ett fält, fördjupa er i en viss fråga eller vill införa eller utveckla en evidensbaserad metod. Det finns forskare som är kunniga inom särskilda metoder eller specialiserade inom vissa samhällsfrågor. Men ibland vill man ta hjälp av en forskare för att få in nya perspektiv, utmana sitt vanliga arbetssätt eller arbeta mer experimenterande. Då kan man behöva söka sig till nya forskningsfält eller en kombination av forskningsdiscipliner. I ett sådant samarbete kan forskarna bidra med andra teorier och metoder än din verksamhet är van vid. Ju tydligare din idé om projektet är, desto lättare är det att hitta en forskare som matchar dina behov.

Tid & budget

Det är bra att vara ute i god tid när man involverar en forskare. Forskaren kan vara uppbunden i andra projekt och undervisning, så oftast är det bra att ha minst en termins framförhållning när man planerar ett samarbete. Hur omfattande samarbetet ska vara kan ni komma överens om, men det är vanligt att uppge tiden i % och över en tidsperiod. Är det ett projekt som sträcker sig över lång tid, till exempel följeforskning, kan man uppge t.ex. 10% i 12 månader. Ska forskaren göra en forskningsöversikt kan det handla om 50% i 3 månader.

Oavsett omfång är forskarmedverkan ett berikande och ofta mycket uppskattat element i utvecklingsprojekt, och vi på FoU Helsingborg har ett brett nätverk där framstående forskare på lokal, nationell och internationell nivå ingår, samt samarbeten med flera framstående universitet.

Är en forskarrekrytering något som ni tror är aktuellt för ett kommande eller pågående projekt? Kontakta oss gärna på fou@helsingborg.se för en rådgivning kring era forskarbehov.

Kontakta oss