Forskningsrådgivning

Att arbeta forskningsbaserat, tillsammans med forskare, eller att söka pengar för att starta ett forskningsprojekt kan vid en första anblick kännas ganska komplicerat. Därför finns vi på FoU Helsingborg för att rådge och hjälpa dig som arbetar i staden och känner att du skulle vilja få stöd i arbetet med detta. Genom forskningsrådgivning vill vi göra det enkelt för era verksamheter att se hur ni på bästa och smidigaste sätt skulle kunna dra nytta av forskning och forskningskompetens i ert arbete och era utvecklingsprojekt.