Kunskapsöversikter

Om en kunskapsöversikt är något du behöver som beslutsunderlag eller för arbete med projekt och utveckling, och du redan letat efter liknande genomförda översikter, kan du vända dig till oss på FoU Helsingborg. Vi har ett brett forskarnätverk som sträcker sig över många kompetensområden och har även goda kunskaper kring att identifiera redan genomförda kunskapsöversikter. FoU Helsingborg kan även vara med och ge rådgivning i hur man formulerar ett bra problem för en kunskapsöversikt, samt kring hur insikterna från översikten bäst tas vidare i det praktiska arbetet.

Vad är en kunskapsöversikt?

En kunskapsöversikt är en sammanställning av den kunskap som finns gällande ett visst område eller en specifik frågeställning. I kunskapsöversikten har kunskap, i form av vetenskapliga texter och andra rapporter och dokument, kring ett relevant problem sammanfattats och granskats. Syftet med en kunskapsöversikt är att ge en tydlig bild av vad forskningen säger om en viss fråga, vad man är överens om, oense om, samt vad man ännu inte vet. Ofta beställs och används kunskapsöversikter i syfte att verka som beslutsunderlag, eller för att identifiera den bästa metoden för att lösa ett problem.

En kunskapsöversikt är ofta en bra startpunkt när man vill utforska hur man kan ta sig an ett visst problem, vill man exempelvis minska trafiken i Helsingborgs centrum så är det bra att börja med att undersöka vad forskningen säger om hur man på ett framgångsrikt sätt minskat trafiken i andra städer runtom i Sverige och världen.

Behöver du en kunskapsöversikt?

En kunskapsöversikt kräver vissa förutsättningar. Det behovs ett konkret problem, förankring, resurser i mån av tid och pengar, samt en vilja att nyttja resultaten av den forskning som krävs för en väl genomförd kunskapsöversikt.

Går du i tankarna om att göra eller beställa en kunskapsöversikt är det bäst att börja med att undersöka vilken kunskap som redan finns tillgänglig. Börja med att kolla ifall det redan finns liknande kunskapsöversikter genomförda. Goda källor för detta är bl.a sbu.se

Du är också varmt välkommen att höra av dig till oss på fou@helsingborg.se för en rådgivning kring dina kunskapsbehov.

Kontakta oss