Kunskapsresan 2.0

Om projektet

Kunskapsresans första del, som genomfördes inom arbetsmarknadsförvaltningen 2018, var inriktad på kunskapsbaserat socialt arbete och EBP generellt. I Kunskapsresan 2.0 kommer vi att fördjupa oss i hur ett kunskaps- och evidensbaserat arbetssätt kan bli självklara inslag i verksamheten. Mer konkret handlar det om vilka organisatoriska förutsättningar som behövs för att kunna omsätta ett sådant arbetssätt samt hur det kan skapas en levande struktur för kunskapsöverföring i verksamheten.

Mål

Att bidra till verksamhetens utveckling när det gäller att skapa hållbara strukturer för kunskapsöverföring och att skapa förutsättningar för en verksamhet som baseras på kunskap, såväl forsknings- som praktikbaserad.

Upplägg

Projektet pågår 1 januari – 30 juni 2019 och kommer att genomföras i två steg:

  • Först steget är att göra en nulägesanalys genom att ta reda på hur medarbetare inom Arbetsmarknadsförvaltningen beskriver att kunskapsöverföringen sker idag samt vad de anser behövs för att säkerställa en hållbar kunskapsöverföring.
  • Det andra steget är att utifrån forskning om implementering ta fram en plan för hur kunskapsöverföringen skulle kunna organiseras för att stärka det kunskapsbaserade arbetet inom arbetsmarknadsförvaltningen.

Bild: Martin Olsson, Sandra Broström, Maria Andreasson Kadhem och Sabuha Cetinkaya driver projektet inom AMF

Projektorganisation

Arbetet drivs av fyra medarbetare från AMF: Martin Olsson, Sandra Broström, Maria Andreasson Kadhem och Sabuha Cetinkaya. De handleds av Harald Gegner, doktorand i socialt arbete vid Malmö universitet och utvecklingsledare i socialförvaltningen i Lunds kommun, i samråd med Annika Nilsson, projektledare FoU Helsingborg och Johanna Eriksson, utvecklingschef AMF.

https://media.helsingborg.se/uploads/networks/4/sites/136/2019/03/annika-och-harald-296x300.jpg

Bild: Annika Nilsson, projektledare FoU Helsingborg, och Harald Gegner, doktorand Malmö universitet.

Kontakt

Projektet är ett samarbete mellan FoU Helsingborg, Arbetsmarknadsförvaltningen och Malmö universitet.

Vill du veta mer om projektet kontakta Annika Nilsson, projektledare, på annika.nilsson6@helsingborg.se