Återkommande försörjningsstödsärenden

Denna rapport grundar sig på granskningen av 442 ärenden som återkommit till försörjningsstödet inom ett halvår från det att ärendet avslutades. Runt 40 % av dessa ärenden avslutades på grund av att hushållet inte hade fullföljt eller förnyat sin ansökan. Förvaltningen saknar till stor del kunskap om varför dessa hushåll upphör att ansöka om försörjningsstöd och hur de försörjer sig under tiden utan bistånd. I över hälften av dessa hushåll finns det en dokumenterad ohälsa eller övrig problematik.

Författare: Sandra Haak
Publicerad: 2015-02-18

Återkommande försörjningsstödsärenden, Sandra Haak AMF