Delning av invånardata från ett användarperspektiv

Som ett av fem hypoteslabb i projektet ”Den (ut)forskande staden” kartlade Datalabbet förutsättningarna för att samköra stora datamängder från Helsingborgs stads olika förvaltningar och bolag under åren 2020–2022. Labbet har utgått från hypotesen att genom avancerad analys av samkörda data, bland annat med hjälp av artificiell intelligens, skulle kommunen bättre kunna förstå invånarnas varierande behov och kunna ta fram värdeskapande offentliga tjänster, som kan tillgodose dessa behov och öka invånarnas livskvalitet.

Författare: Sara Leckner
Publicerad: 2022-07-12

Delning av invånardata från ett användarperspektiv