Delning av invånardata från ett juridiskt perspektiv

Syftet med Datalabbet, som var ett av fem hypoteslabb i projektet ”Den (ut)forskande staden”, var att genom avancerad analys av data, bland annat maskininlärning, bättre kunna förstå kommuninvånarnas komplexa behov och ta fram värdeskapande offentliga tjänster, som kan tillgodose dessa behov och öka invånarnas livskvalitet.

Författare: Jonas Ledendal
Publicerad: 2022-07-12

Delning av invånardata från ett juridiskt perspektiv