Digitalisering i socialt arbete

Syftet med projektet har varit att bidra till stadens arbete med att effektivisera och utveckla digitala tekniker och tjänster inom socialtjänstens verksamhetsområde, samt att ta fram mer kunskap på området för digitalisering av socialt arbete. Den övergripande frågeställningen rör vilken kunskap om digitalisering av socialt arbete som redan finns, och vilken ny kunskap som krävs, för att bidra till stadens arbete med att effektivisera och utveckla det sociala arbetet inom socialtjänstens verksamhetsområde.

Författare: Lupita Svensson och Stefan Larsson
Publicerad: 2018-07-02

Digitalisering av kommunal socialtjänst 
– en empirisk studie av en organisation och profession i förändring

Om du önskar en tryckt rapport kontakta oss här.