Digitalisering och socialt arbete – en kunskapsöversikt

Det finns i Sverige en allt tydligare politisk vilja att katalysera digitaliseringen av offentlig sektor, inklusive det kommunala sociala arbetet. Samtidigt pågår också en omfattande digitalisering av det svenska samhället överlag som det kommunala sociala arbetet har att hantera både på organisations-, handläggar- såväl som brukarnivå. Men hur ser det forskningsbaserade kunskapsläget ut?

Författare: Lupita Svensson och Stefan Larsson
Publicerad: 2017-03-07

Digitalisering och socialt arbete – en kunskapsöversikt