Kunskapsresan

Att omsätta EBP och kunskapsbaserat socialt arbete i praktiken

Den här rapporten består av två delar. I den första delen, ”Kunskapsresan – genomförande och lärdomar” presenteras bakgrunden till projektet Kunskapsresan samt projektets organisering, teoretiska utgångspunkter och genomförande.

Den andra delen av rapporten, ”Kunskapsöversikter”, är skriven av deltagarna i Kunskapsresan och ger en bred bild av de ämnen som de fördjupat sig i under projektet.

Författare: Annika Nilsson, Harald Gegner, Maria Andreasson Kadhem, Matilda Berg, Hanna Broberg, Sandra Broström, Sabuha Cetinkaya, Erika Fagerqvist och Martin Olsson
Publicerad: 2019-09-26

Kunskapsresan – att omsätta EBP och kunskapsbaserat socialt arbete i praktiken