Normer i arbetet med unga asylsökande

Syftet med denna rapport är att skapa förståelse för hur de professionellas förhållningssätt till, och föreställningar om, ungdomarna präglar arbetet i den tidiga integrationsprocessen. Särskilt fokus har legat på hur föreställningar om etnicitet, kultur och kön påverkar detta arbete.

Författare: Malin Espersson
Publicerad: 2018-11-22

Normer i arbetet med unga asylsökande – om ”svenskhet” och föreställningar om etnicitet, kultur, ålder och kön i den tidiga integrationsprocessen