Systemdesign, labbande och relationalitet

Stora delar av offentlig sektors utmaningar har inga enkla lösningar, utan bearbetas bäst genom systemtransformationer. En central aspekt hos system är relationerna mellan de aktörer som ingår i systemet och relationerna mellan dessa aktörer och andra aspekter av systemet.

Författare: Johanna Tysk och Stefan Holmlid
Publicerad: 2022-07-12

Systemdesign labbande och relationalitet