Systeminnovation för social hållbarhet: En playbook med case studies från Helsingborg

Denna skrift är en redogörelse för de sammanhang, metoder och principer jag utforskat som systemisk designer och utbildningsledare under mina två år i Helsingborg.

Den är ett försök att hitta nya vägar bortom de gängse, utgångspunkter och sätt att verka där innovation inte särskiljs från utvecklingsarbete men vävs samman i ett mer systemiskt innovationsbegrepp.

Författare: Johanna Tysk
Publicerad: 2022-08-17

Systeminnovation för social hållbarhet: En playbook med casestudies från Helsingborg