Utmaningar i välfärden stuprör

Stöd till integrering för ungdomar med begränsad läs- och skrivkunnighet 

Syftet med projektet var att öka kunskapen om hur ungdomarna själva, de professionella som arbetar nära ungdomarna samt chefer på olika nivåer ser på behov, möjliga lösningar och resurser. Den bärande tanken var att identifiera hur ungdomarna kan få stöd för att kortsiktigt ge dem en mer effektiv introduktion till skola, boende, sysselsättning – och skapa en vardag i mottagarlandet efter månader på flykt.

Författare: Annika Nilsson, Ulrika Westrup, Malin Espersson, Lisbeth Gyllander Torkildsen och Andreas Olsson
Publicerad: 2017-10-23

Utmaningar i välfärdens stuprör: Stöd till integrering för ungdomar med begränsad läs- och skrivkunnighet

Om du önskar en tryckt rapport kontakta oss här.