Vad är livskvalitet?

Syftet var att undersöka vilka faktorer som enligt forskningen driver livskvalitet samt hur dessa faktorer kan användas i policyarbetet. Avsikten var också att utifrån denna kunskapsbakgrund analysera Helsingborgs Livskvalitetsprogram och att presentera policyrekommendationer för framtiden.

Författare: Andreas Vilhelsson och Per-Olof Östergren
Publicerad: 2020-06-08

Vad är livskvalitet? En forskningsöversikt och kunskapsanalys av begreppet