Climate talks: Rättvis klimatomställning – hur gör vi det?

Även om Sverige är ett industrialiserat land drabbar klimatförändringarna befolkningen ojämlikt också här. Sociala faktorer såsom ålder, kön, klass, inkomst, utbildning, och geografisk plats påverkar olika samhällsgruppers klimatavtryck och attityder till klimatfrågan. Generellt innebär en högre inkomst och högre social standard vanligtvis större klimatutsläpp, men de sociala faktorerna påverkar också människors sårbarhet inför såväl klimatförändringar som klimatomställningen. I en kommunal kontext handlar en rättvis omställning dock inte bara om att säkerställa en rättvis tillgång till resurser utifrån olika samhällsgruppers förmågor och behov på lokal nivå. Det handlar även om hur klimatpolitik på olika nivåer samspelar och hur tidigare prioriteringar inom sociala, ekologiska och ekonomiska frågor inverkar på de beslut vi fattar idag. Så hur gör man då rättvisa i ett kommunalt klimatarbete idag?

Under hösten bjuder vi in till två föreläsningar med fokus på social rättvisa i klimatomställningen.

https://media.helsingborg.se/uploads/networks/4/sites/136/2023/09/roger-hildingsson-sv.jpg

Roger Hildingsson, Lunds universitet

Tid: onsdagen 27 september kl 9-10

Plats: Trappan, Hetch (Henckels torg 3)

Roger Hildingsson, forskar vid statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, om miljö- och klimatpolitik i offentlig sektor, hållbar välfärd och kapacitet för ekosocial integration, samt klimatframtider. I sin föreläsning kommer han ge en introduktion till rättviseperspektivet i klimatomställningen. Hur hänger ekologisk och social hållbarhet samman i en stad och vilka konflikter uppstår i klimatarbetet när man arbetar med en rättvis omställning? Vad vet vi om människors klimatutsläpp och sårbarhet för klimatförändringar och klimatomställning utifrån olika sociala dimensioner i ett lokalt perspektiv? Vilka forskningsbaserade analysverktyg och modeller finns för kommuner för att göra sociala konsekvensbedömningar av klimatåtgärder samt utveckla rättvisa och inkluderande klimatstrategier?

Anmäl dig till föreläsningen den 27 september här. 

 

Gunnhildur Magnusdottir, Malmö universitet

Tid: torsdagen 26 oktober kl 13-14

Plats: Trappan, Hetch (Henckels torg 3)

Gunnhildur Lily Magnusdottir, är docent i statsvetenskap vid Malmö universitet. Hon forskar om klimatförändringarnas sociala dimensioner, klimatpolitik och intersektionalitet. I sin föreläsning kommer hon att berätta om de studier hon gjort om svenska kommuner och myndigheters klimatstrategier och hur klimatfrågan är beroende av andra frågor och prioriteringar på olika politiska nivåer. Komplexiteten i utmaningarna är stor, och berör många olika samhällsaktörer, beslutsfattande nivåer, discipliner och sektorer, och sträcker sig över geografiska, tidsmässiga och organisatoriska gränser. Hur påverkar dessa förutsättningar det handlingsutrymme vi har i kommunen? Och vilka typer av styrning, ledning och samarbeten krävs för omställningen till en både rättvis och klimatneutral framtid?

Anmäl dig till föreläsningen den 26 oktober här.


Föreläsningarna arrangeras i samarbete mellan Miljöförvaltningen, Avdelningen för Innovation och Transformation, Avdelningen för strategisk samhällsutveckling, Lunds universitet och Malmö universitet.