Rekryteringsprojektet

Rekryteringsprojektet är ett forskningsprojekt där man ställer frågan hur användare av offentliga tjänster kan vara mer involverade i rekryteringsprocessen i olika förvaltningar. Projektet började 2019 och kommer att pågå fram tills slutet på 2020.

Den 25/2 tog projektet ytterligare steg framåt, tillsammans med användare, akademi och förvaltning hölls en workshop i co-design för användarinvolvering i rekryteringsprocessen. Ledande forskare för projektet är Albin Andersson & Jakob Trischler, båda vid centrum för tjänsteforskning, Karlstad Universitet.

Syftet med dagen var att identifiera behov och möjligheter för en så hållbar intervjuprocess med användarinvolvering som möjligt för chef, kandidat och användare. Intervjutillfället har man kommit fram till är den delen där användarperspektivet är viktigast.

Exempel på förslag som kom upp under workshopen var:

  • Rätt användarperspektiv vid rätt rekrytering
  • Skapa en användarpool där chefer kan välja den användare som passar bäst
  • Tydliga riktlinjer för användaren av vad som förväntas
  • Max 3 människor i rummet under intervjun + den sökande