Självstyrande team: Jakt på startpunkt

Efter en gemensam workshop tillsammans med forskaren Martin Fransson och de bägge förvaltningsledningsgrupperna för Skol- och fritidsförvaltningen samt Socialförvaltningen där så kallade ”no-go-zones” identifierades för projektet pågår nu ett förvaltningsövergripande arbete med att identifiera lämpliga målgrupper att starta självstyrande team kring.