Invånarlabbet: Stadsvandring genom Planteringen

Invånarlabbets arbete och planering har börjat komma igång efter sommarsemestrarna. En första aktivitet för Invånarlabbets arbetsgrupp var en gemensam stadsvandring genom stadsdelen Planteringen. Syftet med vandringen var att djupare lära känna stadsdelen. Se den byggda miljön, uppleva både pulsen och känslan i området. Genom att vandra i området fick Planteringens kärngrupp också se vilka aktörer och verksamheter som finns på området.

Nadia Zaoujan, stadsdelsutvecklare från Arbetsmarknadsförvaltningen, och Marie Bernhold, verksamhetsutvecklare på mötesplatsen @Plantan, informerade om verksamheten och pågående aktiviteter och samarbetet med invånare och olika aktörer i området.

Fredriksdals arbetsgrupp är i full färd att planera höstens labbar med olika aktörer i området. En stadsvandring tillsammans med forskarteamet och processteamet planeras att genomföras i september.