Var med och bidra till stadens utveckling!

Vi på FoU Helsingborg söker dig som bor i Helsingborgs stad och som vill delta i en fokusgrupp om hanteringen av persondata.
Kommunen tillsammans med Malmö universitet undersöker just nu förutsättningarna för att kunna skapa tjänster för invånarna som bygger på delning av stora datamängder, Al och automatiserat beslutsfattande. Sådana tjänster behöver inte bara uppfylla juridiska krav, utan också ta tillvara invånarnas behov och uppfattningar. Vi vill därför höra din och andra helsingborgares åsikter om vilken sorts data du är villig att dela med kommunen, hur länge du är villig att dela den, och för vilken sorts tjänster.

Genom att vara med hjälper du Helsingborgs stad att förbättra sina verksamheter och kunna erbjuda service och tjänster som ligger i tiden och som invånarna efterfrågar.

Medverkan i fokusgruppen innebär att du tillsammans med några andra invånare diskuterar
scenarier kring kommunens datahantering kopplat till nya tjänster. Fokusgruppen tar två timmar och vi bjuder på lunch under tiden. Vi bjuder också på en biobiljett som tack!

Fokusgruppen ingår som en del i projektet Den (ut)forskande staden, ett projekt som drivs av oss på Helsingborg stads forsknings- och utvecklingsenhet.

Vill du vara med?
Vi ses tisdagen den 10 maj kl 12-14

Plats: Mindpark, Bredgatan 11 vån 2

Anmälan görs till:
Annika Nilsson, forsknings- och utvecklingsledare
Tfn: 0708-193 867
annika.nilsson6@helsingborg.se

Ansvarig för fokusgruppens genomförande:
Sara Leckner, Malmö universitet.
Tfn: 040-665 7129
E-post: sara.leckner@mau.se

Deltagandet i fokusgruppen är helt frivilligt. Fokusgruppen kommer att spelas in, men filmen
kommer bara att användas av forskaren för sammanställning och analys, och kommer därefter
förstöras när projektet är avslutat (senast 2022-06-30). Resultaten från fokusgrupperna
presenteras i sammantagen form, inte per individ, och din medverkan är helt anonym i slutrapporten.

Har du några frågor? Hör gärna av dig till oss!