Våra aktiviteter under H22 City Expo!

Samtidigt som det fleråriga arbetet med Den (ut)forskande staden och de fem hypoteslabben börjar gå mot sitt slut så närmar sig städsmässan H22 City Expo med stormsteg, och vi på FoU Helsingborg är glada över att kunna dela med oss av våra programpunkter under detta unika event.

Sedan hösten 2019 har planeringsansvariga, arbetsgrupper, medverkande invånare och följeforskare hypotiserat, testat och dokumenterat nya arbetssätt för att bidra till att staka ut vägen mot 21:a århundradets offentliga sektor. Tillsammans har alla projektets medarbetare skapat massor med insikter, kunskap och metoder som självklart ska visas upp på olika sätt, och vad vore en bättre arena för att visa upp hypoteslabbens resultat för staden och omvärlden än under 2000-talets största stadsmässa?

Under H22 City Expo så kommer FoU Helsingborg att ha aktiviteter som sträcker sig från Campus Helsingborg och Mindpark, till Oceanhamnen och Prismahuset. Den (ut)forskande staden kommer att synas mest under Campus Helsingborgs event ”Our Future City” 7-10 juni. Där kommer de olika hypoteslabben att presentera och diskutera sina resultat på innergårdens stora scen och alla som är intresserade är varmt välkomna att närvara. Tillsammans med Campus så kommer FoU och Den (ut)forskande staden också att visas upp genom en utställning i ett tält på innergården; en mosaik av plakat kommer att berätta om hypoteslabbens arbete och bjuda på spännande detaljer och infallsvinklar. I anslutning till aktiviteterna vid Campus så kommer Auditoriet på intilliggande Mindpark att fyllas av föredrag och samtal kring projektets forskningsresultat.

FoU:s aktiviteter under H22 City Expo och i anslutning till Our Future City kommer att bli ett forum för alla de som är intresserade av hur innovativa samarbeten mellan förvaltningar, akademi och invånare blir en win-win-win som gagnar alla inblandade, såväl som hur inkluderandet av forskningskompetens i kommunalt innovations- och utvecklingsarbete leder till evidensbaserade arbetsmetoder och resultat som kan omsättas i praktiken.

Mer information om de olika programpunkternas innehåll och tider kommer vi att hålla er uppdaterade om. Se denna första text som en öppen inbjudan till FoU:s aktiviteter, Our Future City, och till H22 City Expo i stort.

Som vanligt kan du ta del av nyheter kring vårt fortsatta arbete via fou.helsingborg.se