Datalabbet: Anders Westerlund tar över

Anders Westerlund är ett välbekant ansikte i Datalabbet som vi kommer se allt mer av framöver. Anders har varit med från början som representant för Stadsledningsförvaltningen och tar under våren över som Genomförandeansvarig för labbet istället för Kalle Pettersson.

Välkommen Anders!

För de som inte känner dig, vem är du?

Jag är jurist som jobbar med digitalisering inom staden. Jag skapar förutsättningar för digitalisering, och är därför med och påverkar hur system utvecklas så att de både når nytta för medborgaren, har respekt för medborgarens integritet, och uppfyller legala krav.

Jag har tidigare jobbat med systemlösningar inom organisationer med höga krav på affärsmässighet och säkerhet, som försvaret, bank, och finans. Det är bra erfarenheter att ha i mitt nuvarande arbete. Skillnad mellan att jobba privat och kommunalt är egentligen inte så stor; tempot, trycket och kreativiteten är detsamma. Det handlar bara om att hitta de frågor man brinner för.

Varför ville du ta dig an det här uppdraget att driva Datalabbet?

Min filosofi är att skapa riktig nytta i allt vi gör, de lösningar vi bygger ska vara lösningar på verkliga problem som har betydelse för både invånare och staden. System ska utvecklas med största respekt för individen och bara hålla den information som behövs och jag vill gärna testa metoder för avpersonifierad information där det så är möjligt. Här tror jag Datalabbet kan göra stor skillnad.

Jag tror på att vara öppen med data för att privata aktörer ska kunna utveckla nya tjänster, vilket behövs för att möta framtidens samhällsutmaningar. Ensam kan vi inte lösa dessa utmaningar utan samarbete gynnar oss alla. Därför är jag extra glad att vara med i Datalabbet där man med Kalle Pettersson i spetsen redan byggt upp ett bra samarbete mellan förvaltningarna och tillsammans med forskningen.

Vad är dina förhoppningar med Datalabbet?

Vi utvecklar idag tjänster inom ett närliggande projekt som heter Datafabriken där vi nyttjar information från flera datakällor, både interna och externa. Men om vi kunde nyttja en större del av den information som staden har skulle vi kunna utveckla ännu bättre tjänster. Min förhoppning är att Datalabbet kan vara med och lösa en del av de juridiska och etiska knutar som finns på det här området. Målet är en datadriven stad som erbjuder nyttiga tjänster för våra invånare.

Mer om datalabbets arbete finns att läsa här