Datalabbet bjuder in till fokusgrupp!

I en del av Datalabbets arbete med att undersöka de etiska förutsättningarna för Helsingborgs stad att samköra invånardata med hjälp av AI anordnar labbets följeforskare Sara Leckner 28-29:e mars en rad fokusgrupper. Fokusgrupperna vänder sig till invånare i Helsingborgs stad och välkomnar den som vill att delta och dela med sig av tankar och åsikter kring sina data och hur man ställer sig till kommunens möjlighet att använda dessa.

Information om fokusgruppernas innehåll och genomförande finner du i bilden nedan. Om du är intresserad av att delta i en fokusgrupp anmäl dig gärna via mejl till annika.nilsson6@helsingborg.se.

Fokusgrupperna tar plats på HBG Works, drottningsgatan 14, våning 3.

Vid frågor kan du vända dig till antingen annika.nilsson6@helsingborg.se eller sara.leckner@mau.se.